Etusivu » Psykoterapia

Psykoterapia

Valitettavasti tällä hetkellä meillä ei ole tarjottavissa psykoterapiapalveluita.
Jos tarvitset keskusteluapua, käänny psykiatrisen sairaanhoitajamme Janitan puoleen. Janitan tiedot löydät hoitajavastaanotto -kohdasta

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on ongelmien ratkaisemista ja sen tarkoitus on auttaa asiakasta kehittämään visio paremmasta tulevaisuudesta ja ohjata näkemään niitä vahvuuksia, joita asiakkaalla itsellään on.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa lähtökohtana on näkemys joka kunnioittaa asiakkaan tapaa nähdä asiat.

Ongelmien ratkaisemiseksi psykoterapeutti kerää asiakkailtaan tietoa arvioidakseen ongelmien luonnetta ja vakavuutta ja sen jälkeen hän suunnittelee toimenpiteet, joiden avulla on tarkoitus ratkaista asiakkaan ongelma tai lievittää sitä.

Ongelmien ratkaisu menetelmänä nojautuu vahvasti ammatilliseen asiantuntemukseen ongelmien arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Vastaanotolla on olennaista luottamuksellisen suhteen rakentaminen, jossa korostuvat herkkyys, lämpö ja empatia. Ratkaisujen rakentamiseen tähtäävä haastattelu koostuu poikkeuksista ja selkeistä hyvin määritellyistä tavoitteista. Ratkaisujen rakentamisessa psykoterapeutti suuntaa huomionsa poikkeuksiin kysyen kuka, mitä, missä ja milloin. Onnistumisten kokemukset ja omien vahvuuksiensa näkeminen yhdessä psykoterapeutin kanssa voi muuttaa koko elämäntilanteen paremmaksi.
Ratkaisujen rakentamisessa psykoterapeutti suuntaa huomionsa poikkeuksiin kysyen kuka, mitä, missä ja milloin. Onnistumisen kokemukset ja omien vahvuuksien näkeminen voi muuttaa koko elämäntilanteen paremmaksi.

Ratkaisujen rakentamisessa lähtökohtana on, että asiakkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Keskusteluiden tavoitteena on antaa asiakkaalle positiivisten palautteiden kautta keinoja saavuttaa tavoitteensa ennen seuraavaa tapaamista.

Integratiivinen psykoterapia

Integratiivisessa psykoterapiassa psykoterapeutti hyödyntää työssään laajasti oppimaansa ja kokemaansa. Integratiivinen asennoituminen psykoterapiatyöhön tarkoittaa sitä, että psykoterapeutilla on tutkiva ote omaan työhönsä, ja hän on kiinnostunut oppimaan uutta ja kyseenalaistamaan aikaisempia käytäntöjään asiakkaiden auttamisessa.

Integratiivinen lähestymistapa nähdään laajempana psykoterapiasuuntausten yhteensovittamisena, jotta asiakkaiden hoito olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista ja laadukasta.

Kun asiakaspalvelu ja paikallisuus ratkaisevat

KymiTerveys Oy | Kymenlaaksonkatu 6, 45700 Kuusankoski