Etusivu » Yritys » Yhteiskuntavastuu

Yritys

Yhteiskuntavastuu

Inhimillisen hoitokokemuksen sekä paikallisuuden lisäksi yhteiskuntavastuu on yksi keskeisimmistä arvoistamme. Arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme. Työterveyshuollon toiminta perustuu hyvään työterveyshuoltokäytäntöön ja kaikessa toiminnassamme noudatamme suomalaisen lääketieteen Käypähoito-suosituksia. Toimintamme on luvanvaraista ja laaduntarkkailu jatkuvaa. Kaikessa toiminnassamme pyrimme myös huomioimaan muuttuvan yhteiskuntamme vaatimukset. Olemme huolehtineet asiakkaittemme turvallisuudesta ja henkilökuntamme vakuutuksista, lisäksi potilasasiamiehemme auttaa tarvittaessa hankalissa tilanteissa.

Henkilökuntamme ja asiakkaidemme kokonaisvaltainen hyvinvointi on yksi keskeisistä arvoistamme ja pyrimme siihen kaikessa toiminnassamme. Yrityksessämme on avoin ilmapiiri ja pyrimme pitämään huolen työntekijöidemme hyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla. Yrityksen alkumatkasta lähtien olemme myös pyrkineet tekemään yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa ja näin tukeneet osaltamme mm. urheilijoiden terveyttä. Liikuntaklinikkamme toiminta onkin yksi tapa näyttää yhteisvastuutamme. Pyrimme aktiivisesti sen avulla edistämään ja hoitamaan nuorten urheilijoiden terveyttä ja siten edistämään myös paikallista seuratoimintaa.

Huolehdimme myös alueen senioriväestöstä. Olemme kohdentaneet seniori-ikäisille monipuolisia palveluita, joiden avulla ikääntyvä väestö voi halutessaan saada kattavaa tietoa omasta terveydentilastaan. Hoitajamme tekee senioriväestölle heidän ikäänsä mukailevia terveystarkastuksia ja antaa neuvontaa sairauksien ennaltaehkäisyyn ja niiden hoitoon ja terveydentilaan liittyen. Myös fysioterapeuttimme hoitavat ja kuntouttavat hellästi ikääntyvää väestöä. Muistihoitajamme tekee muistitestejä ja kuulontutkijamme palvelee tarvittaessa.

 

Kun asiakaspalvelu ja paikallisuus ratkaisevat

KymiTerveys Oy | Kymenlaaksonkatu 6, 45700 Kuusankoski