Etusivu » Työterveys » Maatalousyrittäjän työterveyshuolto

Maatalousyrittäjän työterveyshuolto

Olemme KymiTerveydessä luoneet maatalousyrittäjille oman palvelukokonaisuuden, jossa olemme huomioineet alan työterveyshuollolle asettamat vaativat erityistarpeet.

Maatalousyrittäjien työterveystiimimme koostuu ammattilaisista, joilla on vahva kosketuspinta maatalousyrittäjiin ja joille maatalouden asiat ovat myös sydämen asia.

Maatalousyrittäjien yhteyshenkilönä KymiTerveydessä toimii maatalouteen perehtynyt, alueen yrittäjille tuttu työterveyshoitaja Anni Sihvo yhteistyökumppaninaan agrologi ja lypsykarjatilan emäntä Sanna Varsaluoma sekä konsultoivana asiantuntijana agrologi, viljatilan isäntä Eero Kivistö. Tiimiimme kuuluu myös psykofyysinen fysioterapeutti Hertta Hynninen, jonka ammattitaitoa hyödynnämme mm. yrittäjän stressin ja kuormituksen hoidossa.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä 18–67-vuotias maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja.

Yrittäjille työterveyspalvelut ovat vapaaehtoisia, mutta työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen. Myös sivutoimisten maatalousyrittäjien kannattaa liittyä työterveyshuoltoon, jotta maataloustyön aiheuttamat altisteet ja terveysriskit tulevat huomioiduksi.

Työterveyshuoltoon liittynyt MYEL-vakuutettu yrittäjä saa 20 % alennuksen MATA-työtapaturmanvakuutusmaksusta edellyttäen, että työterveyshuollon tilakäynti on tehty sovitun mukaisesti.

KymiTerveydellä on käytössä yrittäjän suorakorvaus. Yrittäjän ei siten tarvitse hakea työterveyshuollon korvausta jälkikäteen Kelasta vaan yrittäjä maksaa työterveyshuollon kustannuksista vain hänelle kuuluvan osuuden.

Korvausluokat

Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan.

Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.

Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Vuoden 2021 alusta alkaen ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kela ei korvaa enimmäismäärän ylittäviä kustannuksia. Korvausten jälkeen maksettavaksesi jääneen osuuden voi vähentää maatalousverotuksessa.

Maatalousyrittäjälle voidaan korvata tilakäynnin kustannuksista 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja loput 40 % valtion muista varoista maksettavaa korvausta. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäynnistä ei siis synny yrittäjälle kustannuksia, jos yrittäjäkohtainen vuotuinen enimmäismäärä ei ylity. Kela ei korvaa laskulla mahdollisesti olevaa arvonlisäveron osuutta, kuten esimerkiksi maatalouden asiantuntijan palkkioon sisältyvää arvonlisäveroa.

Käytössänne ovat lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden lisäksi myös mm.

  • Yleis- sekä erikoislääkäripalvelut
  • Ammattitaitoinen fysioterapiatiimi
  • Oma laboratorio
  • Kuvantamispalvelut
  • Maatalousyrittäjien ensiapukoulutukset
  • Psykofyysisen fysioterapeutin yksilö- sekä pienryhmäpalvelut maatalousyrittäjille
  • Työfysioterapeutin pienryhmäpalvelut maatalousyrittäjille
  • Yrittäjien suorakorvaus

Maatalouden yhteyshenkilönämme toimii Anni Sihvo

puh.  040 125 3766 tai anni.sihvo@kymiterveys.fi

Kun asiakaspalvelu ja paikallisuus ratkaisevat

KymiTerveys Oy | Kymenlaaksonkatu 6, 45700 Kuusankoski