Etusivu » Työterveys » Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän työterveyshuolto

Jos olet yrittäjä, voit halutessasi järjestää itsellesi työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus (YEL).

KymiTerveys tuottaa yrittäjän terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä työterveyshuollon palveluja sekä sairaanhoidon palveluja. Yrittäjällä on vapaus valita mitä työterveyshuollon palveluja hän haluaa hyödyntää, sillä työterveyshuollon järjestäminen yrittäjälle itselleen on vapaaehtoista.

Kela velvoittaa kustannusten korvauksien edellytykseksi myös työterveyshuoltosopimuksen sekä työpaikkaselvityksen tekemisen. Kun nämä edellytykset täyttyvät, kela korvaa  50–60 %  palveluista enimmäiskorvausmääriin asti.

Työterveyshuollon tavoitteena on terve ja työkykyinen yrittäjä. Tämän edellytyksenä on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Työterveyshuoltoyhteistyön perustana onkin työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuollon ammattilaiset selvittävät työn ja työpaikan olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden sekä arvioivat millainen merkitys niillä on yrittäjän terveyteen ja työkykyyn.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä yrittäjän sairastumisia sekä tarvittaessa palauttaa yrittäjän työkyky.

Kela korvausluokka 1, Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Työterveyshoitaja ja/tai -lääkäri tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkakäynnin avulla

Työterveyslääkäri ja -hoitaja voivat tehdä terveystarkastuksia ja ohjata laboratoriotutkimuksiin, radiologisiin tutkimuksiin tai muihin tutkimuksiin. Terveystarkastusten tiheys ja niihin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät yrittäjän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten ja työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.

Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja/tai -hoitaja arvioivat myös kuntoutuksen ja muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta.

Kela korvausluokka 2, Sairaanhoito

 Yrittäjän on järkevää hankkia työterveyshuoltona myös yleislääkäritasoista kelakorvattavaa sairaanhoitoa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi

Työnantajayrittäjällä voi olla yhteinen työterveyshuoltosopimus työntekijöidensä kanssa. Tällöin sopimuksesta pitää ilmetä, että se koskee myös yrittäjää itseään

Jos yrittäjä haluaa itselleen eritasoisen työterveyshuollon (esim. laajemman sairaanhoidon), siitä pitää sopia työterveyshuoltosopimuksessa ja yrittäjän pitää hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjän hakumenettelyllä. Asian pitää myös ilmetä työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta

Yrittäjän työterveyshuollon suorakorvaus

Yrittäjällä on mahdollisuus hyödyntää Kelan ja KymiTerveyden välillä solmittua tilitysmenettelyä. Tilitysmenettelyssä yrittäjä maksaa saamistaan palveluista vain sen osuuden, josta Kela ei myönnä korvausta. KymiTerveys hakee yrittäjän puolesta korvauksen Kelasta.

Yrittäjän on mahdollista hakea myös itse korvausta työterveyshuollon palveluista Kelasta.

Yrittäjälle niemtään oma työterveyshoitaja, joka huolehtii hänen terveysasioistaan. Yrittäjän käytössä on työterveyshoitajan lisäksi kaikki KymiTerveyden ammattilaiset, jotka auttavat pitämään yrittäjän työkykyisenä ja tuottavana kaikissa terveyteen liittyvissä tilanteissa.

Kun asiakaspalvelu ja paikallisuus ratkaisevat

KymiTerveys Oy | Kymenlaaksonkatu 6, 45700 Kuusankoski