Etusivu » Työterveys » Yrityksen työterveyshuolto

Yrityksen työterveyshuolto

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea työntekijän työkykyä koko työuran ajan. Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka palveluksessa olisi vain yksi työntekijä.

KymiTerveys on Kouvolan alueen ainoa paikallinen työterveyspalveluiden tuottaja. Teemme asiakasyrityksillemme räätälöityjä työterveyshuollon sopimuksia heidän toiveensa ja tarpeensa huomioiden, kilpailukykyisin hinnoin. Tarjoamme asiakaslähtöistä, joustavaa ja moniammatillista työterveysyhteistyötä.

Työterveyshuollon sisältö

Työterveyshuoltotoiminta perustuu työn aiheuttamiin altisteisiin sekä riskitekijöihin. Näitä tekijöitä arvioimme työpaikkaselvityksen avulla. Yritysasiakkaan kanssa yhteistyössä toteutetun työpaikkaselvityksen myötä tunnistetaan työpaikkakohtaiset työterveyden toteuttamiseen liittyvät tarpeet.

Tiedon ja arvioinnin perusteella suunnittelemme työpaikalle työterveyshuoltolain sekä valtioneuvoston asetusten mukaiset työterveyshuoltopalvelut yrityksen tarpeita vastaavaksi sopimukseksi. Nämä kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma tehdään enintään viideksi vuodeksi ja se tarkastetaan vuosittain.

Työterveyshuoltotoimintaa toteuttaessa ammattilaisemme kiinnittävät huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus
 • Työn altisteet ja riskitekijät
 • Työyhteisö, ilmapiiri ja toimivuus
 • Työntekijöiden työkyky
 • Työn aiheuttama tapaturmavaara

Työterveyshuollon tehtävänä on yhdessä työpaikan kanssa edistää työntekijän terveyttä, työkykyä ja työyhteisön toimintaa sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Työntekijöiden terveyden ja toimintakyvyn arvioimiseksi annamme työntekijöille neuvontaa ja ohjausta sekä teemme työntekijöille työn altisteiden ja kuormitustekijöiden mukaan säännöllisiä terveystarkastuksia.

Yritysten tarpeiden mukaan tarjoamme myös erilaisia ryhmä- sekä työyhteisötoimintoja.  Työkyvyn jatkuvaa seurantaa teemme myös sairaanhoitokäyntien yhteydessä. Kaiken toimintamme tavoitteena on terve työpaikka ja hyvinvoiva sekä tuottava työyhteisö.

KymiTerveyden työterveyshuoltotiimi

Työterveyshuoltoamme toteuttaa kokenut työterveystiimimme, johon kuuluu työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, työfysioterapeutit sekä työpsykologi. KymiTerveyden erikoislääkäritarjonta mahdollistaa joustavat erikoislääkärikonsultaatiot sekä muiden asiantuntijoiden palvelut. Toimimme yhteistyössä myös perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa.

Toteutamme kaikessa toiminnassamme hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

Työterveyshuoltotiimimme:

 • Työterveyshuollon erikoislääkäri Esko Harju, työterveyslääkäri Miikka Nummenpää
 • Työterveyshoitajat Annina Rautiainen ja Anni Sihvo
 • Työpsykologi Marita Hietala
 • Työfysioterapeutti Monica Halme, Arto Kaijansinkko ja Hertta Hynninen (psykofyysinen fysioterapia)

Työterveyshuollon korvattavuus

Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle osan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan järjestettävistä työterveyshuollon palveluista.

Korvauksen jaetaan kahteen korvausluokkaan:

Korvausluokka 1 sisältää lainsäädännön mukaiset ennaltaehkäisevät toiminnat Korvausluokka 2 sisältää vapaaehtoiset sairaanhoidon toiminnat

Vuodesta 2020 työterveyshuollon korvaamisen painopiste siirtyi ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia korvataan aina ensin, ja korvausprosentti on ehkäisevässä työterveyshuollossa suurempi kuin sairaanhoidossa.

Ehkäisevälle työterveyshuollolle eli korvausluokalle I ja sairaanhoidolle eli korvausluokalle II on tullut voimaan yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Kela korvaa ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevään työterveyshuoltoon. Sairaanhoidon kustannuksia Kela korvaa enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.

Korvausluokkaan 1 sisältyy

 • Työpaikkaselvitykset
 • Terveystarkastukset
 • Työkyvyn seuranta
 • Työyhteisötoiminta
 • Työfysioterapeutin suoravastaanotto
 • Ryhmätoiminta
 • Tietojen antaminen ja ohjaus
 • Päihdeongelman hoito ja ohjaus
 • Ensiavun järjestäminen
 • Etäpalvelu (mm. etävastaanotto)
 • Kuntoutuspalveluiden järjestäminen
 • Kriisitilanteen tukitoimet
 • Erikoislääkärin palvelut ja tutkimukset työterveyslääkärin konsultaationa
 • Työterveyshuollon asiantuntijoiden palveluista aiheutuneita kustannuksia (edellyttäen, että työterveyslääkäri tai -hoitaja on arvioinut ne tarpeellisiksi esimerkiksi työpaikkaselvitysten tai terveystarkastusten perusteella

Korvausluokkaan 2 sisältyy

Työterveyspainotteisen sairaanhoidon ja fysioterapian palvelut.

Näiden palveluiden tavoitteena on oikea-aikainen ja tehokas työntekijän mahdollisimman pikainen työkyvyn palautuminen.

Asiakasyritys määrittelee yksilöllisesti työterveyshuollon tuottamat sairaanhoidon palvelut.

 

Laskukyselyt voi osoittaa osoitteeseen laskutus@kymiterveys.fi

Kun asiakaspalvelu ja paikallisuus ratkaisevat

KymiTerveys Oy | Kymenlaaksonkatu 6, 45700 Kuusankoski